Lid worden

Om deel uit te maken van de vereniging dient men aanvaard te worden als Toetredend lid.  Hiervoor wordt een verzoek aan het bestuursorgaan gericht door middel van bijgaand aanvraagformulier.  Het bestuursorgaan zal  tijdens haar eerstvolgende vergadering uw aanvraag behandelen en terug met u contact opnemen.

 

Uiteraard kan u als Toetredend lid worden aanvaard zonder dat u reeds concrete plannen hebt rond het bouwen van een vliegtuig. Ook piloten die reeds een eigen ULM of zelfbouwtoestel bezitten zijn van harte welkom in onze club.

 

Uw lidmaatschap als Toetredend lid is in principe tijdelijk, en dit in afwachting van uw lidmaatschap als Actief Lid.  Stallingsplaats en gebruik van de werkplaats wordt prioritair toegekend aan Actieve Leden.

 

Om lid te worden kan u onderstaand aanvraagformulier invullen en doormailen naar het volgende mailadres: vlaamseamateurvliegtuigbouw@gmail.com